ZANZIBAR FOOD AND DRUG AGENCY

Together We Protect Public Health

ZFDA

Kufuatia tangazo la kazi lililotolewa tarehe 11 mwezi Disemba 2023, Wakala wa Chakula Dawa na Vipodozi (ZFDA) inapenda kuwaatarifu waombaji wafuatao kuwa wanatakiwa wafike katika usaili wa maandishi utakaofanyika siku ya Jumamosi tarehe 13 mwezi Januari 2024 kuanzia saa 2 kamili asubuhi (2:00) katika skuli ya ABOUD JUMBE SECONDARY SCHOOL FUONI. Waombaji wenyewe ni:

AFISA AFYA YA MAZINGIRA DARAJA LA II.
1.      OMAR OTHMAN OMAR
2.      ABDILLAH AHMED SALEH
3.      AMIRA ABDULHAMID HASSAN
4.      KHADIJA ZUBEIR MOHAMMED
5.      MUDATHIR MAHMOUD MFAUME
6.      SHADYA KHATIB MAKAME
7.      ABDILLAH MAKAME HAJI
8.      SIJAWA PANDU SIJAWA
9.      BAHATI AME JUMA
10.   AISHA HAJI GORA
11.   RUKIA OMAR KHAMIS
12.   KHAIRAT SHARIFU SAID
13.   AISHA ABDULRAHMAN MOHAMED
14.   KAZIJA KOMBO HASSAN
15.   NICHOLAS PHILIP KATTO

 

AFISA MAJARIBIO YA DAWA DARAJA LA II.
1.      HARITH SEIF KHAMIS
2.      ALI KHAMIS KHAMIS
3.      SAFIA ABDULRAZAK OTHMAN
4.      FAT-HIYA HUSSEIN SUFIAN
5.      RAYA KHALFAN KHEIR
AFISA MKAGUZI MSAIDIZI BIDHAA ZA MIFUGO DARAJA III.
1.      HUSNA PANDU KHAMIS
2.      SAUMU MAKAME ALI
3.      AISHA KHAMIS JUMA
4.      SABRINA MAULID MATUNDU
5.      RUWAIDA HAMZA SAID
6.      ASHA MOH’D IBRAHIM
7.      MARIA HAJI HAJI
8.      SUBIRA CHANDE YUSSUF
9.      MUHAMAD MAISHA HASSAN
10.   MASTURA KASSIM ALI
11.   FARHAT AMOUR NAIMU
12.   SHAMSA SALUM ABDULLA
13.   IBRAHIM SULEIMAN SAID
14.   ABDUL-NASIR ZUBEIR JUMA
15.   YUSRA MOHAMED HAJI
16.   BIMKUBWA MOH’D OMAR
17.   ALI SIMAI ALI
18.   ASHURA MIKIDADI MBARAK
19.   FATMA MGASHO MUSSA
20.   USSI ALAWI JUMA
21.   RUFEA SALUM MUSSA
22.   NADHIRA HAJI HAMADI
23.   YUSSUF HANAU VUAI
24.   YUSSUF MOH’D USSI
25.   SALAMA ABDALLA ABEID
26.   ALI KHAMIS JUMA
27.   HAIDARI ABDALLA PANDU
28.   NASRA HAJI JECHA
29.   FATMA NGWALI MAKAME
30.   KHADIJA ALI JUMA
31.   HUDA FADHIL DAUD
32.   MUBINA JUMA MACHANO
33.   HEMED ALI SAID
34.   SULEIMAN HAROUB MOH’D
35.   ASIA MAKAME OMAR
36.   SALEHE OMAR KHAMIS
37.   ABDULMALIK JUMA KHATOR
38.   HAJI ABEID KHAMIS
39.   ZAINAB KASSIM JUMA
40.   MWAJUMA FAKI HAJI
41.   SALMA FADHIL ALI
42.   MKASHA FAKI MKASHA
43.   HASHIM SULEIMAN RASHID
44.   SULEIMAN JUMA KOMBO
45.   YUSSUF HAFIDHI MWADINI
46.   SLEIMAN SHANGITI HASSAN
47.   HAJRA HAJI SHAIB
48.   BUGHAR ABDI ABDALLA
AFISA SAYANSI YA CHAKULA DARAJA LA II
1.      MUFYDAT FIKRY FARID
2.      NASRA ALI ISSA
3.      ZULEKHA KHAMIS OMAR
4.      ASIA MSELLEM ALI
5.      KHAIRAT ABDULLAH HAROUB
6.      YASEER MBAROUK KHAMIS
7.      HAIRATI KHALFAN NASSOR
8.      SEIF HEMED SWALEH
AFISA SHERIA DARAJA LA II
1.      THUKHAT KHAMIS OMAR
2.      THUWAIBA OMAR KHAMIS
3.      SHARIFA ABUBAKAR KHAMIS
4.      AZIZI MTUMWA IDDI
5.      ADILA KHAMIS ALI
6.      HASINA ALI SAID
7.      OMAR DAIMA KHAMIS
8.      SALEH HAJI MAKAME
9.      AMAL FEISAL-AMIN IBUNI
10.   RAHMA JUMA SULEIMAN
11.   ALI ABUBAKAR ABDULRAHIM
12.   NAYLA ZAHOR ALI
13.   RAMADHAN HASSAN SAID
14.   OMAR MZEE HASSAN
AFISA TATHMINI NA USAJILI WA DAWA DARAJA LA II
1.      KAZIJA MOH’D HAJI
2.      AHMED MOHAMED ABDULLA
3.      NASSOR ALI KHAMIS
4.      ABDUL-GHANI AYOUB DAUD
5.      SABAHI KHAMIS JUMA
6.      TAHREEN SOUD SALUM
7.      LATIFA HAMAD MUSSA
8.      NATASHA SULEIMAN NASSOR
9.      HURINA MZEE RAJAB
10.   SULEIMAN SAID SULEIMAN
11.   MIRFAT ABDULLA MOHAMED
12.   ALI HAMAD TANI
AFISA UFUATILIAJI NA TATHMINI DARAJA II
1.      TUM AME MOH’D
2.      MUDRIK MOHAMED SHAALI
3.      INTISSAR SALEH MOH’D
4.      KHALFAN ALI KHAMIS
5.      SALMA HAMAD ALI
6.      OTHMAN RASHID OMAR
7.      YUSRA MOHD HUSSEIN
8.      AMINA KHAMIS ABDULLA
9.      RUKAIYA OMAR KEIS
10.   ABDILLAH HAJI HASSAN
11.   IFADAT ALI KHAMIS
12.   ASMA MWADINI ABASI
13.   ABDILAHI ALI KHAMIS
14.   LUTFIA YUSSUF ALI
15.   ZULFAI HAMDAN OMAR
16.   MWADINI KOMBO MWADINI
DAKTARI WA MIFUGO DARAJA LA II
1.      HUDHAIMA MOHAMMED KHEIR
2.      RUFEA JUMA MUHAMMED
3.      PILI MABROUK IS-HAKA
4.      ASIA MOH’D ABEID
5.      THUMAIYA SAID BOKO
6.      RUKIYA SULUHU KHALAD
7.      ZUWENA KHAMIS ALI
8.      ALAWIYA HILALI VUAI
MCHUNGUZI WA CHAKULA DARAJA LA II
1.      AHMED JUMA ABDULLA
2.      KHADIJA KOMBO SULEIMAN
3.      MUZDALFAT ABDALLAH OMAR
4.      NAJMA MKUBWA JUMA
5.      OMAR ABOUD SAID
6.      FATMA MOH’D MUSSA
7.      LAYLAT ABDULLA SEIF
8.      ABDALLA MASOUD SALIM
9.      SALIM ISSA RUBEA
10.   ABDILLAH MOH’D OMAR
11.   OMAR HAJI JUMA
12.   RUKIA RAMADHAN MAKAME
13.   KASSIM JUMA KAWEKA
14.   SUMAIYA USSI ABDALLA
15.   LAILAT BAKAR KHATIB
MHANDISI VIFAA VYA UTIBABU DARAJA LA II
1.      OMAR FAKI OMAR
2.      NABILA SABRI SAID
3.      ABDUL-RAHMAN MUSSA KWAZA
4.      REHEMA FAKI KHALFAN
5.      FAHADI BAKARI HASSAN
6.      ABDULSALAMI JUMA KHAMIS
7.      AHMAD KHAMIS KASSIM

ABOUD JUMBE SECONDARY SCHOOL - FUONI ZANZIBAR

Days
Hours
Minutes
Seconds