KUPITIA MIONGOZO YA ZFDA KWA WADAU WA CHAKULA

KUPITIA MIONGOZO YA ZFDA KWA WADAU WA CHAKULA

KUPITIA MIONGOZO YA ZFDA KWA WADAU WA CHAKULA

Katika kuboresha kazi zake ZFDA imepitia miongozo yake ya chakula ili kuweza kufikia matarajio ya wateja wake. Ushirikishwaji wa wadau ni jambo muhimu sana kwetu katika kuifahamu na kuifanyia kazi miongozo hiyo, ili kuiwezesha taasisi kufikia malengo iliyojiwekea.

Tunaomba wadau wetu kushiriki kikamilifu kwa kutumia muda wao kupitia miongozo iliyokuwepo hapo chini na kutupatia mapendekezo na maoni ili tuweze kuiboresha.

 

Maoni yataendelea kupokelewa mpaka tarehe 25 Novemba 2017 kupitia njia zifuatazo:

Tovuti: www.zfda.go.tz

Baruapepe: info@zfda.go.tz

Simu: +255 777139968

Kuwasilisha moja kwa moja katika ofisi zetu zilizopo Mombasa (Barabara ya Changu), Zanzibar.

Limetolewa na;

Mkuu wa Kitengo cha Idara ya Udhibiti wa Chakula

Dr. KHAMIS ALI OMARSTAKEHOLDERS FOOD GUIDELINES REVIEW

ZFDA reviewed its food guidelines for the service improvements to meet customers’ satisfaction. Stakeholders’ engagement is most important for the successful understanding and implementation of those guidelines.

We kindly ask our dear customers and public in general to review the guidelines attached hereunder and give their valuable advice and comments so as to improve them.

 

The comments will be received until 25th November 2017 through the following:

Website: www.zfda.go.tz

E-mail: info@zfda.go.tz

Mobile phone: +255 777139968

Directly submission at ZFDA Head Office , Mombasa (Changu Road), Zanzibar.

Issued by:

HEAD OF FOOD SAFETY CONTROL DEPARTMENT

Dr. KHAMIS ALI OMAR